فروشگاه حجاب و عفاف بانکی

مجموعه حجاب و عفاف بانکی اصفهان با بیش از یک دهه فعالیت با مدیریت آقای محمد بانکی در امر تولید محصولات حجاب و ملزومات آن (چادر ، مقنعه، ساق دست و غیره ...) و همچنین با بیش از 50 پرسنل به صورت مستقیم و غیر مستقیم در امر اشتغال زایی یکی از برترین و تخصصی ترین برند های تولید محصولات حجاب و عفاف بوده است.

هجمه های فرهنگی جوامع غربی علیه ارزش های اسلامی بر همگان عیان است. و یکی از این هجمه ها در زمینه حجاب و پوشش بانوان است، از آنجایی که ارائه و تولید محصولات حجاب و عفاف را به عنوان یک تکلیف دینی برای خود می دانیم همواره با تولید بهترین و بروزترین پوشش های ایرانی اسلامی شامل انواع چادر های ملی، قجری، دانشجویی، لبنانی و غیره ... و انواع روسری و مقنعه های مدل دار زنانه و دخترانه و همچنین مقنعه های اداری، در صدد ترویج فرهنگ حجاب در سطح کشور می باشیم.